Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

​Fundamenteel aandelenbeheer

Het fundamental equity management identificeert bedrijven die naast gunstige langetermijnvooruitzichten ook een gezonde balans hebben, een solide kasstroom genereren en over een robuust bedrijfsmodel beschikken. Daarnaast kijkt het ook naar de kwaliteit van het management, de transparantie van de communicatie en het deugdelijk bestuur.

 • Dankzij de combinatie van bottom-up effectenselectie en top-down thematische analyse pikken onze beleggingsteams er de effecten uit die op lange termijn renderen.
 • Deze benadering passen we eveneens toe in ons small cap beleggingsfonds, een marktsegment waarbinnen we een stevige expertise hebben opgebouwd.
 • Onze expertise omvat ook het beheer van beursgenoteerd vastgoed dat belegt in Europese vastgoedvennootschappen met een goede risico-rendementverhouding.
 • Beleggers die op zoek zijn naar dividend-aandelenfondsen in de huidige context van lage rentes, kunnen beleggen in ondernemingen over de hele wereld die een goed doordacht bedrijfsmodel hebben en beschikken over voldoende kasstroom om dividenden uit te keren, nu en in de toekomst.
ontdek onze fondsen

Kwantitatief en systematisch aandelenbeheer​

Quantitative & Systematic Equity combineert diverse benaderingen:

 • De Passive/Indexing Approach ondersteunt de beslissing van cliënten voor een wereldwijde en regionale aandelenallocatie:
  • blootstelling aan 46 ontwikkelende en opkomende landen,
  • passieve producten dekken 2.400 effecten en 85% van de wereldwijde marktkapitalisatie af,
  • bloostelling aan de MSCI duurzaamheidsindices aangeboden aan cliënten die op zoek zijn naar een ESG overlay.
 • De Behavioral Value Approach haalt voordeel uit voorspelbaar gedrag en fouten op de financiële markten:
  • behoedt het beheer van de beleggingsportefeuille voor onder- en overreacties en inschattingsfouten,
  • haalt voordeel uit een verkeerde waardering van financiële activa.
 • De US Dividend Systematic Approach weerspiegelt de prestaties van goed aangeschreven Amerikaanse ondernemingen met een relatief lage volatiliteit en een hoog dividendrendement:
  • Beleggingen gediversifieerd over verschillende sectoren en  industrieën.
 • De Asymmetric Approach biedt een UCITS-compliant strategie om een terugval zo veel mogelijk te beperken:
  •  focus op kapitaalbescherming, terwijl voordeel wordt gehaald uit opwaartse bewegingen,
  • asymmetrisch voordeel dankzij minimale kosten voor  kapitaalbescherming, weloverwogen diversificatie, selectie van effecten met een aantrekkelijke risico-rendementverhouding  en tactische asset allocatietechnieken.
​ONTDEK ONZE fondsen

​Vastrentend beheer

We geven de voorkeur aan de combinatie van een top-down benadering, gebaseerd op een grondige analyse van de macro-economische context en de tendens op de markt, met een bottom-up proces gericht op de waarde van de effecten.

Onze focus:

 • complexiteit vermijden zonder al te veel te vereenvoudigen,
 • robuuste portefeuilles samenstellen met een hoog liquiditeitsniveau,
 • zorgvuldig geselecteerde risicopremies halen uit obligatiesegmenten terwijl de volatiliteit toch binnen aanvaardbare grenzen blijft,
 • dankzij een doorgedreven analyse van de kredietwaardigheid vermijden dat een bedrijf in gebreke blijft,
 • zich tijdens de zoektocht naar waarde niet inlaten met problematische obligaties,
 • gebruik maken van de in-house analyse om financieel gezonde ondernemingen te identificeren.


Onze vermogensbeheerders beleggen hoofdzakelijk in de volgende obligatiesegmenten:

 • staats- of overheidsgerelateerde obligaties, zowel in de EU als wereldwijd. We beheren zowel nominale als inflatiegelinkte overheidsobligaties.
 • kwaliteitsvolle “investment grade” bedrijfsobligaties (EU of wereldwijd), die aan belang winnen op de publieke kapitaalmarkt nu de balansen van de banken minder dienen voor de financiering van bedrijven.
 • hoogrentende  bedrijfsobligaties die beleggers een hoge risicopremie verschaffen, waarbij een doorgedreven analyse  en kennis aan de dag worden gelegd om een optimaal rendement te bieden dat de risico zo veel mogelijk uitsluit.
 • Overheidsobligaties uit de groeilanden met een duurzame aanpak zorgt ervoor dat beleggers in deze activaklasse aantrekkelijke rendementen kunnen genieten, terwijl hun risico/rendementsprofiel verbetert door niet-democratische landen uit te sluiten. 
​ONTDEK ONZE fondsen

​Gemengd beheer

We helpen institutionele cliënten in hun zoektocht naar de meest geschikte strategische mix van activa met inbegrip van schuldgraad- en scenarioanalyse enerzijds en stress tests anderzijds.

We leggen de nadruk op:

 • tactische asset allocatie: afwijkingen van de strategische allocatie,
 • effectenselectie: keuze van de best presterende individuele effecten,
 • portefeuille constructie: samenstelling van een robuuste portefeuille die onverwachte gebeurtenissen het hoofd kan bieden.

De vermogensbeheerders monitoren constant het risico en de blootstelling en stellen verslagen op over de samenstelling van het behaalde rendement.

Evenwichtige, wereldwijde oplossingen bieden de beste mix van activa – aandelen, obligaties, deviezen of grondstoffen – en komen tot stand door economische tendensen en variabelen te analyseren.

Vermogensstrategieën beogen:

 • stelselmatige groei van het kapitaal,
 • bescherming op lange termijn,
 • degelijk rendement tegenover beperkte volatiliteit,
 • portefeuilles die het goed doen ongeacht de marktsituatie.

Risicobeheer is een pijler van de beleggingsfilosofie.

​ONTDEK ONZE fondsen

Verantwoord beleggen

De ruime ervaring sinds 2001 van Degroof Petercam Asset Management in verantwoord beleggen vertaalde zich in een nauwgezet en gedisciplineerd beleggingsproces dat steunt op een geloofwaardige en erkende expertise.

Cliënten kunnen bij Degroof Petercam Asset Management terecht voor oplossingen op maat die veel aandacht schenken aan ESG-kwesties en best practices. Een filter sluit ongewenste beleggingen uit. Onze verantwoorde beleggingsstrategieën integreren dezelfde visie en doelstellingen, namelijk:

 1. Basisrechten verdedigen – UN Global Compact
 2. Een mening geven over controversiële activiteiten
 3. Zich als maatschappelijk verantwoorde stakeholder opstellen en transparantie promoten


​ONTDEK ONZE fondsen