• nl
  • Over ons
Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

Over ons

"Cliënten in staat stellen hun ambities waar te maken, nu en in de toekomst."

cijfers & feiten

Missie

Beleggers, ondernemers, instellingen, bedrijven én onze eigen medewerkers: we steunen iedereen die vooruit wil. Nu en in de toekomst.  

Uw belangen als cliënt behartigen is onze eerste zorg. Vandaar onze unieke combinatie van diensten: Private BankingInstitutional Asset ManagementInvestment Banking en Asset Services

Wij geloven in menselijke waarden en in de nabijheid van onze experts. Dát maakt ons groot, niet de omvang van ons bedrijf. Bank Degroof Petercam wil de best mogelijke werkplek zijn. Zo trekken we talentvolle medewerkers aan, en houden we ze. We investeren voortdurend in hen en in de ontwikkeling van hun talenten.

Onze familiale aandeelhouders belichamen  onze menselijke aanpak en verankeren het kapitaal van onze bank. Ze zorgen voor flexibiliteit en stabiliteit, over generaties heen.

Strategieën en praktijken evolueren in een wereld die niet stilstaat, maar de waarden van onze onderneming zijn altijd dezelfde gebleven. Die waarden zijn cruciaal voor de betrokkenheid van onze medewerkers en ons aanhoudende engagement ten aanzien van u.

onze waarden

Geschiedenis

Sinds haar oprichting in 1871 is Bank Degroof Petercam altijd trouw gebleven aan haar oorspronkelijke missie: vermogens van particuliere en institutionele cliënten beschermen en laten groeien. Degroof Petercam  zelf groeide via een aantal fusies en hergroeperingen. Met een duidelijke focus op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, hebben we onze expertise en activiteiten uitgebreid met de steun van onze stabiele familiale aandeelhouders, terwijl we  onze maatschappelijke rol nooit uit het oog zijn verloren.

onze geschiedenis

Maatschappelijke impact

We zijn ons ervan bewust dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen die verder gaat dan onze activiteiten en diensten voor onze cliënten. We dragen bij aan de samenleving door ‘humane finance’ en duurzame investeringen te promoten, alsook via ons engagement voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en liefdadigheid. Bank Degroof Petercam investeerde de afgelopen decennia meer bepaald in de volgende initiatieven:

  1. Oplossingen voor verantwoord beleggen:
    • Fondsen in duurzame beleggingen
    • Maatschappelijk verantwoorde mandaten
  2. Een departement volledig toegewijd aan filantropie
  3. Degroof Petercam Foundation
  4. Engagement van onze medewerkers

maatschappelijke impact

Nog een vraag?