​​Een departement volledig toegewijd aan filantropie​

​Filantropie

Ontstaan

Bank Degroof was in 2007 de eerste bank in België die een adviesdienst in filantropie oprichtte om haar cliënten te adviseren in en te begeleiden bij hun filantropische initiatieven en projecten. Naast haar diensten die zij ter beschikking stelt om een financieel rendement na te streven, wou ze haar cliënten ook helpen bij het nastreven van een maatschappelijk rendement.

Deze nieuwe dienstverlening verleende aan het metier van private banking een nieuwe dimensie en gaf een complementaire betekenis aan de notie ‘waardecreatie’. Waarden die van generatie op generatie overgedragen kunnen worden en op persoonlijk vlak een verrijking kunnen betekenen.

De adviesdienst in filantropie geniet de volle steun van onze aandeelhouders en ent zich sinds de fusie tussen Bank Degroof en Petercam op de waarden van beide huizen.

Missie

De afdeling filantropie heeft als eerste missie filantropie te stimuleren in de landen waar de groep Degroof Petercam actief is. 

Om in haar opzet te slagen, zijn haar activiteiten gericht op

  • bewustmaking
  • adviesverlening

Onze visie op filantropie
We promoten een ondernemende, professionele filantropie die resoluut kiest voor een maximale sociale impact. 

In die zin sluiten we ons aan bij ‘venture Philanthropy’ die de beste praktijken van de bedrijfswereld en startups combineert met die van de non-profit sector.

We volgen dan ook aandachtig wat er op dat vlak in Europa en de rest van de wereld gebeurt.

​Onze teams engageren zich​

Onze teams dragen ‘menselijke’ en maatschappelijke waarden hoog in het vaandel en engageren zich persoonlijk.

Hetzij binnen de  Degroof Petercam Foundation (Solidarity Days) of via hun functie bij Degroof Petercam (competentiemecenaat)

Gingo - onze digitale social business​

Gingo Community is het allereerste platform voor collaboratieve filantropie in België en baseert zich op de principes van crowdfunding. Het stelt hoogstaande sociale projecten voor die professionele weldoeners kunnen steunen aan de hand van een soort partnerschap.

Degroof Petercam Foundation

De dienst filantropie staat ook in voor het beheer en het promoten van de filantropie van Degroof Petercam Foundation. Onze stichting  is actief in de landen waar we aanwezig zijn en spitst zich toe op onderwijs en ondernemerschap. 

download de brochure

Heeft u nog een vraag?