Onze waarden

Excelling

We zetten ons in voor relaties en resultaten op lange termijn en we streven ernaar ons te onderscheiden in al wat we ondernemen. Met een naadloze dienstverlening op maat willen we een antwoord geven op elke vraag van onze cliënten.

Daarom investeren we voortdurend in onze expertise en stimuleren we gezonde ambitie. Minder succesvolle ervaringen zien we als een kans om bij te leren.

We gaan telkens een stap verder, zijn gedreven door ons professionalisme en willen zo aan de top blijven in België en andere Europese doellanden.

Teaming up

We zijn een team en daar zijn we trots op. We vullen elkaar aan, leren van elkaar en maken elkaar sterker.

We halen het beste in elkaar naar boven, door kritisch maar respectvol om te gaan met elkaars standpunt. We creëren zo een meerwaarde, voor onze cliënten én voor ons.

We werken samen, in gemengde teams, over functies, diensten en landen heen. Zo bereiken we meer. En dat succes vieren we ook samen.

​​Humane

Wij werken met en voor mensen. 

We geloven in een oprechte en constructieve dialoog, in een open communicatie, los van hiërarchie.

We nemen verantwoordelijkheid op voor onze beslissingen en delen informatie - zowel de positieve zaken als de negatieve - respectvol met elkaar.

We weten wat er in de wereld gebeurt en beseffen dat onze voetafdruk verder reikt dan de financiële markt.

We promoten daarom een menselijke financiële sector. We zetten in op duurzaam beleggen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Intrapreneurial

Ondernemen zit ons in het bloed.

Het resulteert in succes: voor onze cliënten én voor ons. Wij werken volgens de strakke regels en strikte procedures van onze sector. Maar wij kiezen ook voor vernieuwing en creativiteit.

We combineren een flexibele bedrijfsvoering met een aantal onwrikbare principes. Zo kunnen we snel beslissingen nemen.

We geloven in initiatief nemen en bouwen verder op elkaars succes. We staan open voor out-of-the-box denken en voor nieuwe manieren van werken.

We verkiezen pragmatische en efficiënte antwoorden op elke vraag van een cliënt eerder dan voorgekauwde oplossingen.

Client centric

Het is simpel: zonder cliënten, geen Bank Degroof Petercam. De relatie met onze cliënten - zowel intern als extern - is nooit een verworven feit.

Daarom stellen we hun ambities centraal. En, we realiseren ze. Door ons in te leven in de situatie van de cliënt, vergroten we zijn succes.

We versterken onszelf door te denken en te werken in teams en vanuit verschillende vakgebieden.

Elk team is zo een deskundige partner, aan de zijde van elke cliënt.

Meer weten?