Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

Uw doelstellingen

Wij passen onze oplossingen aan uw situatie aan.

Uw leven verandert. Wij passen het beheer van uw vermogen aan.

 1. Laten groeien van uw vermogen
 2. Genereren van een inkomen
 3. Financieren van eenmalige uitgaven
 4. Diversifiëren van uw investeringen
 5. Uw vermogen een zinvolle invulling geven
 6. Overdragen aan volgende generaties

​Uw persoonlijk vermogen doen groeien

U hebt de keuze uit drie beleggingsoplossingen die u ook kunt combineren:

 • Long  Term Value

 • Open architectuur

 • Asymmetrisch beheer

U vertrouwt ons het beheer van uw vermogen toe via:

 • Een discretionair beheermandaat waarbij onze beheerders voor u de activa selecteren en het gewicht ervan in uw portefeuille bepalen.
 • Een mandaat voor beleggingsadvies waarbij u zelf beslist over de samenstelling van uw portefeuille.
meer weten?

Uw zakelijk vermogen doen groeien of optimaal structureren

De mogelijkheden om uw zakelijk vermogen te doen groeien of optimaal te structureren zijn talrijk. Onze multidisciplinaire teams helpen u bij het vinden van een totaaloplossing waarop u kunt vertrouwen.

 • versterking van het eigen vermogen door derden te laten toetreden tot het kapitaal;
 • gebruik van een bankkrediet of de uitgifte van een achtergestelde lening;
 • cash flow lending of de financiering van een overname met de kasstromen die ze zal opleveren;
 • cash extraction of kapitaal dat in de vennootschap opgebouwd is uit de vennootschap halen op een manier waardoor het niet langer onderhevig is aan het ondernemingsrisico;
 • uitwerking van een gepast financieel beheer voor de kasstromen, bijvoorbeeld door te beleggen in instrumenten die profiteren van het dbi-stelsel;
 • financiële constructie voor de overname van het bedrijf door het management;
 • winstdelingsregeling voor het topmanagement;
 • fusies en overnames;
 • begeleiding tijdens het volledige verkoopproces, enz.
contacteer ons

Regelmatige inkomsten voor u genereren

U wilt kapitaalbehoud en tegelijkertijd een regelmatig inkomen?

Uw inkomstenportefeuille zullen we evenredig spreiden over een rentegedeelte en een groeigedeelte.

klik hier voor een simulatie

Uw projecten financieren

Uw vermogen op een evenwichtige manier beheren, vereist een beleggingsstrategie op lange termijn. U belegt bedachtzaam en alert. U weet ook dat er zich vroeg of laat investerings-opportuniteiten zullen aandienen. Op sommige bent u goed voorbereid; andere dienen zich onverwacht aan. Welke situatie zich ook voordoet, met onze kredietformules financiert u probleemloos uw projecten. Ze zijn flexibel,  kunnen heel snel worden toegekend en de tarieven zijn erg aantrekkelijk. Kunnen terugvallen op een passende formule om uw projecten te financieren, maakt integraal deel uit van onze globale strategie voor het beheer van uw vermogen. 

meer weten

Uw beleggingen diversifiëren

Overweegt u een deel van uw vermogen te diversifiëren? Uw private banker kan u in contact brengen met specialisten in

Een maatschappelijke dimensie geven aan uw vermogen

Bank Degroof Petercam was in 2007 de eerste bank in België die een adviesdienst in filantropie en impact investing oprichtte. Deze dienst legt zich toe op:

 • Duurzaam investeren
 • Advies verlenen over impact investing
 • Advies verlenen over en begeleiden bij filantropische initiatieven
 • Bewustmaken en ons netwerk met u delen
meer weten

Uw vermogen overdragen  

De wetgeving rond vermogensbeheer en successieplanning is complex. Wilt u uw vermogen fiscaal voordelig overdragen? Dan is het belangrijk dat u zelf op tijd het initiatief neemt. Onze dienst Estate planning & Wealth Structuring begeleidt u daarbij, en werkt met oog voor kwaliteit oplossingen uit die uw private banker vervolgens aan u voorstelt.

Vraag onze brochure aan