• nl
  • Taks op effectenrekeningen
Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

Taks op effectenrekeningen

De Belgische wet tot invoering van de taks op effectenrekeningen is in werking getreden op 10 maart 2018 (artikelen 151 tot 158/6, Wetboek diverse rechten en taksen). Deze taks van 0,15% is van toepassing op elke Belgische ingezetene die één of meer effectenrekeningen in België of in het buitenland aanhoudt en wiens aandeel in de verschillende effectenrekeningen die hij aanhoudt een totale gemiddelde waardering heeft die hoger is dan of gelijk is aan 500.000 euro.

Hoewel de wet die de taks op effectenrekeningen invoert door het Grondwettelijk Hof ongeldig is verklaard op donderdag 17 oktober 2019, blijft de effectentaks toch verschuldigd voor het jaar 2019. Dat betekent concreet dat de effectentaks nog verschuldigd is voor de referentieperiode die is geëindigd vóór of op 30 september 2019. 

Hebt u een effectenrekening bij Degroof Petercam dan ontvangt u binnenkort de waardering van uw effecten voor die referentieperiode en de acties die u eventueel moet ondernemen.

Hieronder vindt u de mogelijke scenario's.

De totale gemiddelde waardering van uw effectenrekening(en) bij Degroof Petercam is hoger dan of gelijk aan 500.000 euro.

De effectentaks zal automatisch worden afgehouden. U hoeft niets te doen.

De totale gemiddelde waardering van uw effectenrekening(en) bij Degroof Petercam is lager dan 500.000 euro en u hebt geen andere effectenrekeningen bij andere Belgische of buitenlandse financiële instellingen.

De taks op effectenrekeningen is op u niet van toepassing. U hoeft niets te doen.

De gemiddelde waardering van uw effectenrekening(en) bij Degroof Petercam is lager dan 500.000 euro. U hebt daarnaast een of meerdere effectenrekeningen bij andere Belgische of buitenlandse financiële tussenpersonen.  De totale gemiddelde waardering van het geheel van uw effectenrekeningen (bij Degroof Petercam en elders) blijft evenwel onder de drempelwaarde van 500.000 euro. 

De effectentaks zal automatisch worden afgehouden. U hoeft niets te doen.


De gemiddelde waardering van uw effectenrekening(en) bij Degroof Petercam is lager dan 500.000 euro. U hebt daarnaast een of meerdere effectenrekeningen bij Belgische of buitenlandse financiële tussenpersonen. De totale gemiddelde waardering van het geheel van uw effectenrekeningen (bij Degroof Petercam en elders) is hoger dan of gelijk aan 500.000 euro. 

De effectentaks zal niet automatisch door ons worden afgehouden.
Als u dat wenst, kunt u ons echter de opdracht geven via My Degroof Petercam om de effectentaks voor u af te houden. Als u voor die mogelijkheid kiest, dan moet u zelf niet meer instaan voor de aangifte van de effectentaks en de storting van het verschuldigde bedrag op de rekening van de Belgische belastingadministratie. 

Hoe aan Degroof Petercam vragen om de taks af te houden ?

Aan uw zijde

  • Hebt u vragen over de taks op effectenrekeningen?
    Lees dan zeker onze rubriek veelgestelde vragen.

  • U ondervindt technische problemen (aanlogproblemen, pincode vergeten, verlies of diefstal van uw digipass, enz.)? Neem dan contact op met Digital Care op het nummer 0800 20 217 (of +32 2 662 86 66 vanuit het buitenland), elke weekdag van 8 tot 18 uur. Of stuur een e-mail naar digitalcare@degroofpetercam.com.

  • Uw gebruikelijke contactpersoon staat ook voor u klaar voor alle verdere vragen.